Over ons

Ga direct naar


De vereniging

De Reumapatiëntenvereniging Helmond en Omstreken is op 16 maart 1983 opgericht en heeft op 1 januari 2012 een naamsverandering ondergaan in Vereniging ReumaActief de Peel. Het doel van vereniging ReumaActief De Peel is om zich in te zetten voor iedereen met een reumatische aandoening. De vereniging streeft dit doel na door:
Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Onder besturen kan datgene worden verstaan wat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren. Onder eigen verantwoordelijkheid handelt zij in het belang van de vereniging. Er zijn verschillende wettelijke en statutaire verplichtingen, daarnaast draagt het bestuur ook een beleid uit, wat mede bepaald wordt door de ALV. Het bestuur van de vereniging ReumaActief de Peel bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris, penningmeester, bewegingscoördinator en een jongerencoördinator.Vertrouwenspersoon

Sinds september 2017 heeft Onis Vrijwilligerscentrale een vertrouwenspersoon voor vrijwilligers in Asten en Someren. Voor onze vereniging is dat Moniek Hoeve. Zij is gekwalificeerd vertrouwenspersoon en heeft dit werk jaren gedaan bij de politie. Moniek is aangesteld als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor stichtingen en verenigingen in Asten en Someren. Zij verzorgt de opvang, begeleiding en nazorg van de mensen die last hebben van ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen zijn Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksueel getinte opmerking, aanranding of verkrachting of pesten door bijvoorbeeld dwarsgezeten te worden tijdens werkzaamheden. Moniek heeft geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder uw toestemming.

Als u last hebt van ongewenst gedrag, staat zij naast u. U hoeft zich bij Moniek niet te verdedigen. Zij gaat uit van wat u vertelt en zal op grond daarvan meedenken. Als u bij haar langskomt, houdt u de regie. Zij denkt slechts met u mee, en u bepaalt uiteindelijk wat u wilt dat er gebeurt.

Wat kan zij voor u doen? U kunt bij haar uw verhaal kwijt. Als u wilt kan zij ook meedenken over:

In ernstige gevallen kunt u ook een formele klacht tegen iemand indienen, daar kan Moniek u bij helpen.

Moniek Hoeve; vertrouwenspersoon
adres: Kerkstraat 10
5721GV Asten
mobiel:06-29085003
email: m.hoeve@oniswelzijn.nl

Of er kan een afspraak gemaakt worden met:
Ria Kandelaars; contactpersoon Onis
telefoon: 0493-441256
Mobiele nummer: 06-38266670
email: r.kandelaars@oniswelzijn.nl
Vacatures

Hieronder zijn de vacatures te vinden die op dit moment beschikbaar zijn. Zou je de vereniging op een andere manier willen helpen, dan kun je altijd contact opnemen met ons via .


PR medewerker gezocht

Onze PR zoekt een maatje

Lisette Welten is al enkele jaren actief als PR van de vereniging. Ze vindt dit erg leuk om te doen, maar in de tussentijd zijn er meerdere werkzaamheden bijgekomen. Daarom kan zij wel wat hulp gebruiken.

Vind jij het leuk om eens per maand een nieuwsbrief te maken, of een advertentie te schrijven? Daar zou Lisette ontzettend mee geholpen zijn.

Het is niet moeilijk
Het neemt niet veel tijd in beslag
Je krijgt veel waardering
En het is ook nog eens erg leuk om vrijwilliger van onze vereniging te zijn!

Heb je interesse? Neem dan contact op met Lisette Welten
Via Email:pr.lw@reumadepeel.nl
Telefoon:06 572 42 033


Vrijwilligers

2021 is het jaar van de vrijwilliger. Onze vrijwilligers maken onze vereniging. Want zonder hen, zou onze vereniging niet bestaan!
Maar kent u onze vrijwillgers? Als blijk van waardering willen wij hen meer zichtbaar maken. Wie zijn zij en wat doen ze zoal voor ons?
Hier ziet u onze vrijwilligers aan 't woord.
Regels en gedragscodes

Hieronder kunt u alle regels en gedragcodes van de vereniging vinden.
Als je de uitgave op wilt slaan, open je de betreffende uitgave en klik je rechtsboven op downloaden.Notulen

Hieronder kunt u de notulen van de algemene ledenvergaderingen (ALV) vinden: