Sponsor ons

Je kunt onze vereniging op verschillende manieren steunen; door vrijwilliger te worden, te doneren of sponsor te worden.

Vrijwilliger
Onze vereniging draait dankzij de geweldige inzet van vrijwilligers die ons helpen om de activiteiten uit te voeren. Een helpende hand is van harte welkom en we kunnen je inzet, ervaring en beschikbare tijd goed gebruiken. Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met de secretaris: Info@reumadepeel.nl

Donateur
Wij zijn een non-profit organisatie. Dit wil zeggen, dat we niet als doel hebben winst te maken. De inkomsten uit de contributie en je financiële steun worden alleen gebruikt voor de activiteiten voor onze leden.
Aan schenkingen en/of (periodieke) giften aan de vereniging zijn door de belastingdienst enkele regels verbonden. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@reumadepeel.nl

Sponsor en/of adverteerder
Je kunt ons ook steunen door sponsor en/of adverteerder te worden door een advertentie te plaatsen in ons verenigingsblad 't Kontakt en/of op de website. 't Kontakt wordt 5x per jaar uitgegeven en verspreid onder al onze leden en regionale poliklinieken. Daarnaast is ons verenigingsblad ook digitaal op de website te lezen.


De tarieven kun je opvragen bij de penningmeester: penningmeester@reumadepeel.nl

Je kunt ons natuurlijk ook in "natura" sponsoren bij onze activiteiten. Of misschien heb je andere wensen of suggesties. We denken graag met je mee. Neem dan contact op met de voorzitter: voorzitter@reumadepeel.nl